REGULAMENT GENERAL

REGULAMENT GENERAL

www.artransfer.ro

Capitolul 1. Politica de Livrare a Serviciilor si achiziționarea biletelor ONLINE de călătorie prin web site-ul artransfer.ro

Prezentarea produselor în magazinul online – pe Internet-  nu reprezintă o ofertă cu caracter obligatoriu din punct de vedere legal, ci un catalog online orientativ, cu invitația ca posibilul pasager să facă o ofertă. Prin apăsarea butonului “Platesc”, se emite o comandă fermă a produselor aflate în coșul de cumpărături. Per persoană, respectiv călătorie se va elibera un singur bilet. Cursele cu transbordare sunt considerate drept o singură călătorie.



Art.1 Confirmarea comenzii are loc imediat după trimiterea automată a confirmării pe e-mail. Contractul de transport intervine atunci când  BRAVIS TRANSFER SRL a acceptat comanda printr-o confirmare de primire. Această confirmare a acceptării poate fi făcută odată cu confirmarea automată pe e-mail sau separat, ulterior.



Conform standardelor actuale ale tehnicii comunicarea de date prin internet nu este lipsită de erori și/sau nu se poate asigura o disponibilitate în orice moment. Nu este posibilă dezvoltarea și operarea de programe (software) și echipamente de prelucrare a datelor (hardware) complet lipsită de erori, precum și eliminarea tuturor incertitudinilor legate de mediul virtual. Prin urmare, BRAVIS TRANSFER SRL, nu își asumă nici o răspundere pentru disponibilitatea constantă și neîntreruptă a site-ului său și a sistemelor tehnice și nici nu le poate garanta. În special, datorită caracteristicilor tehnice ale Internetului, nu poate fi garantată disponibilitatea constantă a posibilității de rezervare pe internet.



Art.2 Trebuie subliniat faptul că, în legătură cu vânzarea la distanță, de exemplu a contractelor de transport încheiate prin intermediul internetului, prin care antreprenorul se angajează la încheierea contractului să furnizeze serviciul la o anumită dată sau într-o anumită perioadă de timp – spre deosebire de, să zicem, vânzările online cu expedierea de produse – nu se aplică dispozițiile legale privind dreptul de denunțare unilaterală a contractelor pentru acest tip de contracte încheiate la distanță. Cu toate acestea condițiile noastre referitoare la stornare rămân neafectate.

Capitolul 2. Achiziționarea biletelor

Acestea se pot achiziționa cu o comanda telefonica, prin formularul de contact prezent pe platforma web: artransfer.ro sau online cu plata cu cardul, indifferent de metoda aleasa de catre client , aceste rezervari se poate face cu minim 6 ore inaintea calatoriei.



Art.3 Programarea,rezervarea călătoriilor de către Beneficiar si îndeplinirea Serviciilor de Transport de către Prestator:



Programarea, rezervarea aleasa de către Beneficiar conform grilei orare disponibile pe web site : artransfer.ro, sau orice altfel de rezervare personalizata la plata online cu cardul, sau viramente bancar in contul Societății BRAVIS TRANSFER SRL, indiferent de data si ora aleasa de către beneficiar, Prestatorul se obliga sa livreze serviciul la data si ora specificata de către Beneficiar prin bonul de comanda al plații online cu cardul. Beneficiarul are obligația de a prezenta la îmbarcare Bonul de Comanda si dovada plații online a acestuia pentru a putea beneficia de serviciul ales.



Anularea serviciului de către Prestator in caz de forța majora, Beneficiarul va fi rambursat in integralitate cu contravaloarea sumei de achiziție a biletului rezervat, in termen de 72h de la anunțarea acestuia prin apel telefonic, sms sau e-mail de către Prestator.



Art. 4 Tarife de transport:



Nu există un drept garantat conform căruia toate tipurile sau contingentele de prețuri pot fi rezervate în toate birourile de rezervare. În special, acțiunile promoționale pot fi disponibile parțial numai pe internet.



Taxa de transport se referă doar la transportul de persoane; alte servicii precum rezervarea locurilor, bagaje suplimentare sau speciale, asigurare călătorie, vor fi facturate separat si anunțate in prealabil printr-un sms sau e-mail clientului.



Îmbarcarea si debarcarea clientului la si de la domiciliu, este un serviciu cu cost suplimentar si este opțional, in prețul biletului achiziționat de către Beneficiar este inclusa preluarea si debarcarea in stațiile fixe specificate in grila orara regăsita pe web site: artransfer.ro, unde Beneficiarul își da acordul cu privire la rezervarea făcută.



Art. 5 Biletele de călătorie nevalabile:



Pasagerul este obligat, în cadrul controlului aleatoriu la solicitarea angajaților BRAVIS TRANSFER SRL, să prezinte biletul de călătorie, sau pentru cei cu rezervări telefonice, un document de identitate cu fotografie valabil, în scopul verificării valabilității călătoriei.



Art. 6 Pasagerul găsit fără rezervare în timpul controlului, este obligat să își dea datele de identificare corecte și, la cerere, să se legitimeze.

Capitolul 3. Programul de călătorie

Art . 7 Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale programului de călătorie aprobat și publicat, ale datelor, rutelor și tarifelor pentru motive întemeiate, în special pentru punerea în aplicare a deciziilor autorităților de reglementare.

Art.6.c. Schimbările de program care intră în vigoare după încheierea contractului și care nu au loc din vina transportatorului (de exemplu, efectele prelungite ale catastrofelor naturale sau șantiere de lucru de durată îndelungată) nu dau pasagerului dreptul să solicite despăgubiri în cazul în care orele de plecare, respectiv sosire, diferă. Acesta, în schimb, poate solicita o modificare a cursei respective (data/ora) conform datelor actualizate, gratuit. În acest scop, pasagerul se adresează fie serviciului telefonic pentru client:

– număr de telefon mobil din România: 004 0740 079 079

– fie prin e-mail la adresa contact@artransfer.ro daca pasagerul nu are începuta călătoria. Celelalte drepturi ale pasagerului nu sunt afectate

Capitolul 4. Începerea călătoriei

Art. 8 Recomandăm pasagerilor să se prezinte la locul de plecare ales in urma rezervării cu 20 minute înainte de începerea cursei.

Art. 9  În cazul în care pasagerul nu este prezent la momentul planificat al începerii călătoriei la locația de plecare programată, se pierde dreptul la călătorie, iar călătoria rezervată poate fi realocată altei persoane.



Art. 10 În cazul în care pasagerul este informat prin SMS, prin e-mail sau în alt mod în scris în legătură cu o întârziere a cursei, dreptul de transport al pasagerului se anulează în caz de neprezentare al acestuia de abia după ora de plecare întârziată menționată în textul SMS-ului sau în e-mail.

Art. 11 Verificarea dreptului de călătorie se face prin compararea numelui pasagerului cu listele de rezervare. În cazuri excepționale, pasagerul trebuie să se legitimeze, la solicitarea șoferului sau a personalul de serviciu prezentând rezervarea printată sau în format electronic (ca fișier PDF) și un act de identitate valabil cu poză (carte de identitate, pașaport și, eventual, viza).

Capitolul 5. Transbordarea în alte vehicule

Art. 12 Serviciile de transport publicate sunt conexiuni directe sau in unele cazuri însă, poate fi necesară o transbordare în alte vehicule.

Art. 13 În cazul în care este prevăzută o transbordare în alt vehicul, BRAVIS TRANSFER SRL, garantează continuarea transportului, până la destinația planificată. În cazul în care, în cazuri excepționale, un autoturism de legătură nu poate aștepta autoturismul de transfer, BRAVIS TRANSFER SRL, pune la dispoziție un vehicul înlocuitor. Acest lucru se poate face în cazuri individuale și cu microbuzele altor companii. Nu se garantează dreptul la un anumit tip de transport.
Art. 14 În cazul în care este prevăzută o transbordare în alt vehicul, BRAVIS TRANSFER SRL, garantează continuarea transportului, până la destinația planificată. În cazul în care, în cazuri excepționale, un autoturism de legătură nu poate aștepta autoturismul de transfer, BRAVIS TRANSFER SRL, pune la dispoziție un vehicul înlocuitor. Acest lucru se poate face în cazuri individuale și cu microbuzele altor companii. Nu se garantează dreptul la un anumit tip de transport.

Capitolul 6.  Pierderea Biletului / Anulare / Reprogramare/ Întârziere / Despăgubiri

Art. 15 BRAVIS TRANSFER SRL nu își asumă nicio responsabilitate pentru întârzierile curselor aeriene și/sau pentru pierderile suferite de către călător, ca urmare a acestor întârzieri. Orele de sosire depind de nivelul de trafic și de ambuteiaje, de timpul de control al autorităților abilitate și de condițiile meteorologice.


Art. 16 BRAVIS TRANSFER SRL are dreptul, oricând, să anuleze o cursă în cazul amenințării sau existenței unui război, conflict armat, atac terorist, blocadă, grevă, condiții meteorologice nefavorabile, mișcări sociale, probleme tehnice ale autoturismului sau alte circumstanțe ce ar putea fi un impediment pentru efectuarea călătoriei. BRAVIS TRANSFER SRL, nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderile suferite de calator.



Art. 17 Transportatorul își rezervă dreptul de a modifica tarifele sau orarele de circulație cu anunțarea prealabilă a pasagerilor.

Art. 18 Plecările din Aeroportul Otopeni pot suferi modificări de până la 45 de minute datorită întârzierilor avioanelor și de timpul necesar preluării bagajelor de către pasageri.

Art. 19 În cazul pierderii, distrugerii sau furtului biletului de călătorie, este recomandat ca pasagerul să anunțe agenția emitentă, iar în momentul îmbarcării să prezinte un document de identitate din care să rezulte datele de identificare menționate în bilet.


Art. 20 Unele tarife speciale sunt emise cu condiții ce pot restricționa sau interzice modificarea rezervării și pot limita cuantumul restituirii în cazul anulării sau neefectuării călătoriei. Pentru detalii vă rugăm să contactați agențiile partenere sau personalul BRAVIS TRANSFER SRL

Art. 21 Anularea comenzii la mai puțin de 72h, fata de data si ora rezervata, la care sa făcut plata online pe web site: artransfer.ro, sau virament bancar in contul Societății BRAVIS TRANSFER SRL, se pierde integralitatea valorii acesteia, anularea pentru termenul mai mare de 72h fata de data si ora rezervării, se recuperează valoarea integrala a biletului achiziționat online sau virament bancar in contul societății BRAVIS TRANSFER SRL, urmând ca in maxim 15 zile de la anulare Beneficiarul sa primească contravaloarea integrala a biletului achiziționați in numerar sau virament bancar in contul comunicat de acesta,.

În niciun caz sau situație invocată, pasagerului nu i se poate restitui mai mult de 100 % din valoarea biletului de călătorie.

Prețul biletului este conform tarifelor în vigoare din ziua emiterii.

Pasagerul are obligația de a verifica dacă biletul are înscrise corect datele sale de identificare, precum și orarul și data călătoriei.

BRAVIS TRANSFER SRL, nu se face vinovată de datele eronat introduse în cazul emiterii de biletului de călătorie.

Biletele emise la tarife promoționale și ofertele speciale au condiții diferite în ce privește anularea sau reprogramarea.

Pentru promoțiile unde reducerea biletului este mai mare sau egala cu 50% fata de preturile de lista, orice anulare implica la pierderea integrala a sumei plătite online sau transfer bancar.


Cererile de returnare, cererile de despăgubire și/sau reclamațiile privind efectuarea călătoriei se vor transmite electronic prin e-mail la adresa: contact@artransfer.ro sau prin curier la adresa Societății BRAVIS TRANSFER SRL, Loc. Feldioara, Str. Brașovului, Nr 18, Jud. Brașov ,într-un interval de maxim 30 de zile de la data plecării trecută pe biletul de călătorie.

Capitolul 7. Drepturile pasagerilor în caz de întârziere și anulare

Art. 22 În cazul anulării sau întârzierii plecării, compania BRAVIS TRANSFER SRL, informează imediat prin mijloace electronice pasagerii care urmează sa călătorească, cel târziu la 30 de minute după ora de plecare programată a autoturismului, cu privire la situația apărută și de îndată ce sunt disponibile aceste informații și în legătură cu ora de plecare preconizată. Pentru a obține aceste informații, este necesar ca datele de contact necesare să fie puse corect la dispoziție (de exemplu, numărul de telefon mobil).

Art. 23 Dacă trebuie să se presupună în mod rezonabil că plecarea călătoriei rezervate trebuie să fie anulată sau amânată cu mai mult de 120 de minute sau în cazul supra rezervării, pasagerul poate alege: (a) continuarea cât mai urgentă cu putință a călătoriei, în condiții similare cu cele indicate în contractul de transport (b) rambursarea prețului biletului și, eventual, transportul cel mai urgent cu putință către punctul de plecare specificat în bilet. În niciun caz sau situație invocată, pasagerului nu i se poate restitui mai mult de 100 % din valoarea biletului de călătorie. Rambursarea se va face în numerar sau transfer bancar ,cu excepția cazului în care pasagerul acceptă o altă formă de rambursare, și în termen de 15 zile de la primirea cererii .Rambursarea nu se aplica sub nici o circumstanța in cazurile cum ar fi Pierderea biletului/ Anulare / Reprogramare/ Întârziere / Despăgubiri.

Art. 24 În cazul în care vehiculul devine inoperabil în timpul călătoriei, BRAVIS TRANSFER SRL, oferă pasagerului posibilitatea să-și continue călătoria cu un alt vehicul sau să fie transportat la un punct de așteptare adecvat, de unde este posibilă continuarea călătoriei.

Capitolul 8. Bagaje

Art. 25 Bagaje de mână: Un bagaj de dimensiuni mici, în limita a 5 kg, este admis la transport în vehicul, ca bagaj de mână. Pasagerul trebuie să depoziteze și să supravegheze bagajul de mână în compartimentul pentru pasageri, astfel încât, să nu fie pusă în pericol siguranța și ordinea pe timpul operării, iar ceilalți pasageri să nu fie afectați. Acesta va fi adăpostit, sub scaunul pasagerului.

Art. 26 Bagajul de mână și conținutul său va rămâne pe toată durata călătoriei sub supravegherea pasagerului și trebuie să fie supravegheat în mod corespunzător. În cazul în care se observă accesul unei persoane neautorizate, trebuie să fie informat șoferul autoturismului. Pasagerul controlează cu puțin timp înainte de sfârșitul cursei integralitatea conținutului bagajului său de mână.



Art. 27 BRAVIS TRANSFER SRL nu își asumă nicio responsabilitate pentru transportul bagajelor de mână. Aceasta revine în întregime pasagerului.

Art. 28 Obiectele de valoare, cum ar fi banii, bijuteriile, metalele prețioase, cheile, ochelarii (soare și / sau ochelari de lectură), obiecte de arta, echipamentele electronice (laptop-uri, iPad-uri, tablete, playere MP3, telefoane mobile, aparate foto/video), lentilele de contact, protezele, medicamentele, documentele importante (diplome, certificate, pașapoarte, permise de conducere, titluri de valoare), etc. și alte obiecte fragile trebuie transportate în bagajul de mână și se află în grija pasagerului. BRAVIS TRANSFER SRL nu este responsabilă în cazul pierderii sau deteriorării de bunuri și obiecte de valoare cum ar fi cele menționate mai sus, aflate în bagajul de mână al pasagerilor.

Art. 29 Dacă se vor transporta obiecte de valoare în bagajul de cală (portbagaj autovehicul), transportatorul nu oferă nicio garanție.

Art. 30 Responsabilitatea pentru furtul, pierderea sau deteriorarea bagajelor transportate în cala de bagaje, altele decât bagajele de mână, revine BRAVIS TRANSFER SRL sau companiei autorizate de către aceasta să efectueze transportul, numai în cazul în care acestea se produc din culpa echipajului societății, care va trebui dovedită de reclamant. Despăgubirea în astfel de cazuri este în limita a 100 EUR, cu excepția bunurilor menționate la pct. Capitolul 8.Art. 28

Art. 31 Pasagerii au obligația de a-si supraveghea bagajele pe toata durata deplasării cu mașinile BRAVIS TRANSFER SRL, inclusiv in momentul opririlor pentru îmbarcare-debarcare. Societatea BRAVIS TRANSFER SRL, nu este răspunzătoare pentru eventualele pierderi ale bagajelor pasagerilor.

Art. 32 Pentru pierderea bagajelor fără legătură cu un accident rezultat din utilizarea autoturismului, precum și pentru încurcarea bagajelor sau furtul acestora nu există răspundere a transportatorului.

Art.33 Pasagerii au obligația să depună orice reclamație referitoare la pierderea / furtul sau deteriorarea bagajelor, imediat după sosire. Orice reclamație ulterioară nu va mai fi luată în considerare.

Art.34 Este recomandat ca pasagerul să dețină o asigurare de bagaje.

Art.35 În costul biletului este inclus transportul unui bagaj de cală care nu trebuie sa depășească 25 kg. Transportul bagajelor care depășesc cantitatea maximă admisă se taxează suplimentar și nu este garantat decât în limita spațiului disponibil din autoturism.



Art. 36 Este permis transportul animalelor, doar de talie mică (sau pui foarte mici). Acestea trebuie sa fie obligatoriu în cușcă specială de transport pentru animale, să fie apte pentru călătorie și să îndeplinească toate criteriile necesare deplasării (vaccin etc.). Astfel, în cazul achiziționării online a biletelor, călătorul este obligat să specifice la câmpul “Observații” transportul animalului de companie. Pentru rezervările telefonice sau în agenții este obligat sa comunice operatorului acesta informație.

Art. 37 Este strict interzis, transportul în bagaje de: droguri, substanțe explozive sau toxice, arme, muniție, tuburi de oxigen sau gaz, butelii sau orice alte substanțe caustice periculoase, a operelor de artă de patrimoniu fără autorizațiile necesare, precum și alte obiecte și substanțe prin care se încalcă legile în vigoare pe teritoriul României.

Art.38 Pasagerul trebuie sa își marcheze pe bagajele sale numele si adresa pentru atribuirea si returnarea corecta, in special pentru a evita confuziile.

Art. 39 Pasagerul este responsabil pentru încărcarea bagajelor sale in mijlocul de transport sau la transbordarea în alt mijloc de transport, la îndrumarea șoferului. Un posibil ajutor de la șoferul de autoturism are loc doar in cazuri excepționale si justificate, doar daca este vorba de un pasager cu handicap sau cu mobilitate redusa.

Capitolul 9. Cărucioarele pentru copii:

Art. 40 Cărucioarele se vor transporta ca și bagaje speciale (max. 1 cărucior per pasager). Căruciorul trebuie să fie pliabil. Cărucioarele nepliabile sunt excluse de la transport. Înregistrarea trebuie să se facă prin telefon la serviciul pentru clienți cu cel puțin 48 de ore înainte de plecare.

Art. 41 Cărucioarele sunt transportate în mod gratuit.

Capitolul 10. Transportul persoanelor cu handicap

Art. 42 În conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 181/2011, transportatorul declară că masinile/mijloacele de transport folosite în desfășurarea activității sale nu sunt proiectate corespunzător astfel încât să asigure transportarea în deplină siguranță a persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă.

Capitolul 11. Responsabilitatea Pasagerului

Art. 43 În conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 181/2011, transportatorul declară că mașinile/mijloacele de transport folosite în desfășurarea activității sale nu sunt proiectate corespunzător astfel încât să asigure transportarea în deplină siguranță a persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă.

Capitolul 12. Obligațiile pasagerului

Art. 44 Instrucțiunile șoferilor și ale personalului însoțitor trebuie respectate.

Art. 45 Este interzisă folosirea aparatelor personale de radio, casetofoanelor, mini TV, video sau a instrumentelor muzicale în autoturism. Utilizarea unui walkman sau a unui CD player este permisă numai în condițiile în care volumul sunetului nu deranjează ceilalți pasageri.

Art. 46 Este interzis pasagerilor: deteriorarea sau murdărirea mașinii, consumul de băuturi alcoolice, obstrucționarea în orice fel a conducătorului auto sau a celorlalte persoane din echipaj în îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor specifice, cauzarea de neplăceri sau disconfort călătorilor din mașina sau altor participanți la trafic.

Art. 47 În cazul în care comportamentul pasagerilor nu este conform acestei prevederi, BRAVIS TRANSFER SRL, sau compania autorizată să efectueze transportul, poate interzice pasagerului efectuarea sau continuarea călătoriei, fără ca acesta să aibă dreptul la o despăgubire sau rambursare ulterioară a contravalorii biletului achitat. Pasagerii care murdăresc mașina în mod intenționat sau din neglijență trebuie să plătească o taxă de curățenie de cel puțin 100 EUR către BRAVIS TRANSFER SRL, deși pasagerului îi este permis să demonstreze că prejudiciul nu a avut loc sau că acesta este în mod substanțial mai mic decât suma paușală menționată.

Art. 48 Transportatorul are dreptul de a refuza transportul sau de a-l întrerupe fără dreptul la o despăgubire sau rambursare a prețului biletului, în cazul în care pasagerul nu respectă condițiile contractului de transport, încalcă legile pe teritoriul României, în cazul în care este într-o stare care indică o boală contagioasă, are un comportament necivilizat în mașina sau față de ceilalți călători și pune în pericol siguranța celorlalți călători tulburând astfel călătoria.

Art. 49 Este interzis fumatul în autoturismele BRAVIS TRANSFER SRL

Art. 50 BRAVIS TRANSFER SRL este autorizată să ceară pasagerilor care încalcă această regulă sau sfidează cererea de a nu fuma, să coboare imediat din mașina fără dreptul la o despăgubire sau rambursare a prețului biletului.

Art. 51 Este interzis accesul la bordul mașinilor BRAVIS TRANSFER SRL, persoanelor aflate in stare de ebrietate.

Art. 52 Șoferii sunt autorizați să refuze transportul persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor. Același lucru se aplică pasagerilor care pun în pericol siguranța pasagerilor din alte motive sau afectează în mod evident negativ starea pasagerilor. În acest caz nu există dreptul la asigurarea transportului compensatoriu

Art. 53 Este responsabilitatea pasagerului să se asigure că deține toate documentele de călătorie necesare intrării, tranzitării sau staționării pe teritoriul unei țări străine cum ar fi pașaport, vize, adeverință medicală.

Art. 54 Pasagerii sunt obligați să se prezinte la punctul de îmbarcare cu cel puțin 20 de minute înainte de ora plecării.

Art. 55 Înregistrarea pasagerilor se încheie cu 10 minute înainte de ora plecării. Pasagerii care se prezintă la mașina cu mai puțin de 10 minute înainte de ora plecării riscă să își piardă rezervarea pentru locul din mașina, fără a beneficia de returnarea integrală sau parțială a tarifului de călătorie. Orice întârziere, atrage responsabilitatea unilaterală a pasagerului întârziat.


Art. 56 În cazul opririlor regulate de pe traseu, pasagerii sunt obligați să se întoarcă la mașina în timpul anunțat înainte de oprire. În caz contrar, mașina va pleca din stație fără pasagerii care nu s-au prezentat, BRAVIS TRANSFER SRL, neasumându-și nicio responsabilitate pentru consecințele acestui fapt.

Art. 57 Pe tot parcursul călătoriei călătorul trebuie să respecte condițiile și regulile de siguranță la bordul mașinii, reguli ce sunt afișate sau i se vor înmâna călătorului de către echipajul BRAVIS TRANSFER SRL.

Art. 58 Sesizările / reclamațiile privind îndeplinirea de către BRAVIS TRANSFER SRL, a contractului de transport cu pasagerul, trebuie depuse în scris în cel mai scurt timp, dar în cel mult o lună de la data călătoriei, fie la sediul firmei, fie pe mail la adresa contact@artransfer.ro

Art. 59 Dacă, pentru indiferent ce motiv, BRAVIS TRANSFER SRL, nu poate îndeplini sau nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, va găsi soluția cea mai bună de remediere a situației sau o alternativă pentru transport, în măsura în care acest lucru este posibil și la costuri rezonabile.

Art. 60 BRAVIS TRANSFER SRL, isi rezerva dreptul de a verifica, fotocopia sau înregistra in orice alt fel documentele de călătorie ale pasagerilor, cu respectarea prevederilor legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal. In cazul in care pasagerii nu dețin documente de călătorie solicitate de autoritățile din Romania, caz in care poate fi pasibila de amenzi, BRAVIS TRANSFER SRL, își rezerva dreptul de a recupera de la pasager suma aferenta amenzii.

Art. 61 La achiziționarea biletului, clientul este cel care trebuie să pună la dispoziția agentului informații relevante necesare acordării unor eventuale reduceri la tariful de călătorie biletului de călătorie. Orice pretenții ulterioare achitării biletului de călătorie nu vor fi luate in considerare.

Art.62 Pentru a beneficia de facilități la transport sau de oferte în cadrul programelor de fidelizară, clienții trebuie să posede documentele necesare/solicitate.

Art.63 Fiecare pasager este obligat, conform legii, să utilizeze centura de siguranță, în cazul în care mașina le are în dotare.

Art. 64 În pauze / opriri sau controale ale poliției, pasagerii trebuie să părăsească mașina la cererea șoferilor sau a personalului de la îmbarcare. Pasagerul are obligația de a respecta durata pauzelor specificate de șoferi și de personalul de la îmbarcări. Șoferul are dreptul de a continua călătoria în cazul în care un pasager nu a revenit după intervalul de timp specificat și nu răspunde pentru absența unui pasager după durata specificată de pauză.


Art. 65 Pasagerii declară că au luat cunoștință de cele prevăzute la art.20.i. din prezentele condiții.

Art. 66 În cazul în care vehiculul devine inoperabil în timpul călătoriei, BRAVIS TRANSFER SRL, oferă pasagerului posibilitatea să-și continue călătoria cu un alt vehicul sau să fie transportat la un punct de așteptare adecvat, de unde este posibilă continuarea călătoriei.

Capitolul 13. Copiii și minorii

Art. 67 Copiii mici cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani pot fi transportați la cerere contra cost în scaune pentru copii. Aceștia vor fi asigurați pe parcursul călătoriei prin folosirea centurilor de siguranță ale mașinii. Scaunele pentru copii trebuie fixate cu centuri de siguranță cu prindere în două puncte și pot fi aduse de însoțitorii copiilor sau poate fi pus la dispoziție de companie in funcție de disponibilitate. Acest serviciu este taxat la preț cu reducere aferenta.

Art. 68 Copiii pana in 18 ani (inclusiv) călătoresc cu tarif întreg.

Art. 69 Copiii și minorii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani pot călători neînsoțiți, doar dacă un tutore a confirmat în scris, în cadrul procesului de rezervare a călătoriei, că minorul este capabil să călătorească singur și nesupravegheat. BRAVIS TRANSFER SRL, nu își asumă în mod expres nicio obligație de supraveghere a minorului.

Art. 70 Minorii peste 14 ani pot călători singuri.

Capitolul 14. Refuzul transportului

Art. 71 BRAVIS TRANSFER SRL, își rezervă dreptul de a refuza transportul atât al pasagerilor, cât și a bagajelor dumnealor în cazul în care:

Avem motive întemeiate să considerăm că refuzul transportului dumneavoastră este necesar din motive de securitate (de exemplu, dacă sunteți în stare de ebrietate).

Avem motive întemeiate să considerăm că prezenta dumneavoastră la bord ar putea pune în pericol viața, sănătatea, integritatea fizică și confortul dumneavoastră și/sau ale celorlalte persoane aflate la bord;

Avem motive întemeiate să considerăm că vârsta sau starea dumneavoastră fizică sau psihică ar putea pune în pericol persoana dumneavoastră și/sau celelalte persoane aflate la bord și/sau bunurile acestora;

Starea dumneavoastră fizică, îmbrăcămintea sau comportamentul dumneavoastră înspăimântă, dezgustă sau scandalizează persoanele aflate la bord;

Ora decolării avionului este cu mai puțin de 90 de minute înainte de ora sosirii în Aeroportul Otopeni;

Nu s-a achitat contravaloarea biletului de călătorie.

Capitolul 15. Asigurări 

Art. 72 Transportatorul asigură pasagerii pentru toate vătămările corporale rezultate din deplasarea vehiculului și din prezența lor în vehicul. Asigurarea nu acoperă vătămările corporale generate din vina pasagerului sau a bagajelor transportate.

Capitolul 16. Anularea

Art. 73 Pentru a anula un bilet de călătorie se trimite un email către contact@artransfer.ro in care se menționează numele si prenumele calatorului, numărul de telefon, data si ora plecării in cursa, codul rezervării, cat si motivul anularii.

Art. 74 In cazul anularii biletelor achiziționate online si la care se solicita returnarea banilor, se trimite un email către contact@artransfer.ro in care se menționează numele si prenumele calatorului, numărul de telefon, data si ora plecării in cursa, codul rezervării, cat si motivul anularii. Returnarea sumei aferente se face in termen de 15 de zile de la primirea e-mailului, in același cont bancar ce a fost utilizat pentru achiziționarea biletelor.

Art. 75 Biletul de călătorie poate fi anulat începând cu ziua emiterii si pana cu cel mult 24 ore înainte de data si ora plecării, percepând-se o taxa de penalizare in valoare de 5 lei/per bilet/per persoana/per ruta. Restituirea sumei ramase făcând-se prin virament bancar in contul calatorului in termen de 30 zile pentru biletele achiziționate online. Pentru biletele achiziționate de la sediul BRAVIS TRANSFER SRL, returnarea contravalorii se va face in baza unei cereri de returnare însoțita de bonul fiscal si codul rezervării, plata făcând-se in numerar. Pentru biletele achiziționate de la agențiile partenere BRAVIS TRANSFER SRL, returnarea contravalorii se va face la sediul agenției de unde s-a achiziționat biletul. Returnarea banilor se face doar pe baza bonului fiscal, cat si a codului rezervării.

Art. 76 Solicitările pentru anulare făcute cu mai puțin de 72h ore înainte de ora călătoriei nu vor putea fi luate in considerare, drept urmare nici despăgubirea lor.

Art. 77 In cazul in care se solicita anularea unui bilet de călătorie asupra căruia s-a intervenit cu modificări de data, ora sau ruta, nu se returnează suma aferenta biletului de călătorie, in nici o circumstanța.

Reprogramarea reprezintă modificarea datei de călătorie/orei pentru biletul cumpărat, ce se poate realiza DOAR in limita locurilor disponibile pentru noua data ceruta.

Reprogramarea se poate aplica asupra orei sau a datei de călătorie.

Asupra călătoriei se poate interveni cu modificări de data, ruta sau ora doar o singura data.

Reprogramarea se poate face GRATUIT începând cu ziua emiterii si pana cu cel mult 72h înainte de data si ora plecării.

Reprogramările nu pot fi făcute cu mai puțin de 72h ore înainte de ora călătoriei.

Art. 78 Reprogramarea se va face prin RESTITUIREA biletului vechi si emiterea unui nou bilet cu noua data de călătorie. Restituirea vechiului bilet si emiterea celui nou se va face si in sistemul de rezervări de către operator.

In cazul unei întârzieri a zborului ce are ca urmare pierderea cursei de transfer, pasagerul va fi reprogramat pe următoarea cursa, gratuit si in limita locurilor disponibile. Refuzul pasagerului de a circula pe următoarea cursa, nu face compania responsabila de returnarea banilor.

Reprogramarea este posibila si in cazul biletelor online. In acest caz se reprogramează conform procedurii, urmând apoi eliberarea altui bilet de călătorie cu data si ora călătoriei actualizate.

In cazul in care zborul se anulează/modifica cu mai puțin de 24 de ore înaintea călătoriei, biletul de călătorie se poate doar REPROGRAMA pentru orice alta data/ora in limita locurilor disponibile. Acest lucru se face doar in baza dovezii de anulare/modificare de la compania aeriana, trimisa pe e-mail la: contact@artransfer.ro, in momentul in care s-a aflat de anularea/modificarea zborului, dar nu mai târziu de 12 ore.